Házirend és Vendégtájékoztató

 

A HÁZIREND a Vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

A csoportvezető felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért, a házirend betartatásáért, a vendégház épített és élő környezetének, eszközeinek rendeltetésszerű használatáért, a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásáért.

Érkezés

Bejelentkezés, a szálláshely elfoglalása: 16:00 - 18:00 óráig. Ettől eltérő igényüket, kérjük, előre jelezzék! A szálláshely elfoglalásakor a gondok a szálláshelyeket átadja, a vendég, a csoport vezetője átveszi.

Távozás

Kijelentkezés, a szálláshely elhagyása: 10:00 óráig kell, megtörténjen. Amennyiben a szálláshely átadása 10:00 óráig nem történik meg a foglalási tudnivalókban közzétett többletköltséget vagyunk kénytelenek felszámítani.

Távozáskor a gondnok ellenőrzi a szoba felszerelésének meglétét, állapotát.

Ágynemű

Az ágynemű az ágyra van előkészítve. Kérjük, megérkezésükkor szíveskedjenek felhúzni, távozás előtt lehúzni. Ez nagy segítséget jelent számunkra.

Ablakok

Kérjük, a szobát elhagyva, ill. távozáskor a gyorsan érkező viharok és az esetleges állatok miatt az ablakokat mindig zárják be. Kérjük, minden esetben az ajtót használják ki és bejárásra.

Autós megközelítés

A Vendégházhoz vezető közút keskeny volta és a beláthatatlan kanyarok miatt különösen óvatosan vezessenek mindkét irányban.

Baleset

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a vendégház gondnokát azonnal tájékoztatni kell!

Biztonság

Értéktárgyaikat ne hagyják őrizetlenül. A vendégszobák ajtaját a szoba elhagyásakor zárják be. Külső kamerák figyelik a parkolót és a közösségi épületeket. A kamerákat 24 órás szolgálat felügyeli. Ezen felül éjszaka a biztonsági szolgálat járőre is többször végigjárja a Vendégház külső területeit. Az udvari parkolóban elhelyezett gépkocsik biztonságáért felelősséget nem tudunk vállalni.

Csend

A Vendégház vendégei a Cseider-völgy lakókörnyezet nyugalmát semmilyen módon nem zavarhatják.

A Vendégház területén 22.00 és 06.00 óra között hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos!

Dohányzás

Az épületeken belül mindenütt tilos a dohányzás. A kijelölt

dohányzóhely a közösségi épület mellett található. A cigarettacsikket, kérjük, az oda kihelyezett hamutartóban helyezzék el.

Elektromos eszközök

Biztonsági okokból a szobákban elektromos készüléket (vízforraló, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, kávéfőző, hajszárító, vasaló, stb.) működtetni tilos! Egyéni higiéniai készülékek (hajszárító, borotvagép, stb.) a vizesblokkban használhatók. A teakonyhákban az ott elhelyezett elektromos eszközökön kívül más nem használható!

Energia

Apátságunk egész területén nagy súlyt fektetünk a környezettudatosságra. A vendégházban is napkollektorok segítik a melegvíz ellátást. Kérjük, Önök is segítsenek nekünk takarékoskodni az energiával. Ha nem tartózkodnak a szobában, ne hagyják égve a világítást, a vízcsapokat használat után zárják el! Fűtési időszakban szellőztessenek röviden. A bejárati ajtókat gondosan csukják be maguk után.

Étkezés

Az előre megrendelt étkezések főépület étkezőjében – a foglalási rendben meghatározott időkereteken belül – az előre megbeszélt időpontban fogyaszthatók el. Az előre megbeszélt mennyiségek 48 órán belüli változtatását nem áll módunkban elfogadni. Az így előre megrendelt mennyiséget mindenképp kiszámlázzuk.

Az étkezőből tányért, poharat, evőeszközt kivinni tilos! Kérjük, a lakószobákban mellőzzék az ételfogyasztást!

Értéktárgyak

A Vendégház területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Főzés

Egyéni lehetőség a főzésre nincs. A családos szálláshely teakonyhája az ott elhelyezett eszközökkel használható.

Gondnok

Kérdéseikkel, kéréseikkel kapcsolatban Gallai Zsuzsa gondnok áll rendelkezésükre, akit a 30-260-9920-as mobiltelefonon lehet elérni. Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a Vendégház gondnokához!

Internet

Vezeték nélküli internet-elérhetőséget a központi épületekben tudunk biztosítani. Hozzáférési kódot a gondnoktól igényelhetnek.

Játék

Szabadtéri játékokat vendégeink a gondnoktól igényelhetnek. Pingpong-asztalunk beltéri, azt a fedett részek alól kivinni nem szabad. A Vendégház területe focizásra sajnos nem alkalmas.

Kápolna

A Kápolna az imádság helye, kérjük, a közelében csendben szíveskedjenek lenni! A kápolna állapotáért a csoport vezetője a felelős. A KÁPOLNÁBAN NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA SZIGORÚAN

TILOS!

Károkozás

A szobákban elhelyezett leltáríven szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevétele ideje alatt a szobában lakók felelnek. Kérjük, hogy a szobák berendezési tárgyait ne vigyék ki az épületből, ill. ne vigyék be a vizesblokkokba!

A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik.

Bárminemű rongálódás, rendellenesség észlelése esetén a gondnokot azonnal tájékoztatni kell!

Kirándulás

Ha az itt töltött napok alatt szeretne kirándulni, a gondnok szívesen segít.

Kiskorúak

A diákok időszakos vagy végleges eltávozásához a csoportvezető engedélye szükséges. A pedagógus vagy csoportvezető nem hagyhatja felügyelet nélkül csoportját, 10 éves kor alatti gyermek felügyelet nélkül nem hagyható!  18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!

Kizárás

A Vendégházból kizárható az a személy, aki bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el, saját vagy más testi épségét szándékosan veszélyezteti, 2.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek, lakókörnyezet nyugalmát zavarja.

Közösségi helység használata

A közösségi helységre vonatkozó igényüket kérjük, előre szíveskedjenek jelezni! A közösségi helység és az abban található eszközök használata a gondok engedélyével és felügyeletével történhet. A pihenés érdekében 22.00 óra után kerüljék a hangoskodást, illetve a nyitott közösségi terek használatát, az esetleges késői és zajos programokat kérjük, a közösségi teremben szervezzék meg.

Kulcshasználat

A szobák kulcsai nyitják a személybejárót és az első autósbejárót. A hátsó kaput a szobakulcsok nem nyitják (Lásd a parkolási rendet.). Kérjük, hogy az autósbejárót éjszakára zárják be. A személybejáró ajtaját ne zárják kulcsra. Ezzel teszik lehetővé, hogy a gondnok az elektromos kapunyitót működtetni tudja.

Kutya

Kutyák és egyéb háziállatok sajnos nem kísérhetik el vendégeinket. Háziállatok fogadására a Vendégház nem alkalmas.

Látogatók fogadása

A vendég csak a gondnok engedélyével fogathat a szálláshelyen látogatót, 8.00-22.00 között. A látogatók magatartásáért is a csoport vezetője a felelős.

Meghibásodás

Ha a szobában valami elromlik, hálásan megköszönjük, ha ezt a gondnoknak jelzik. Sürgősen elhárítandó hiba esetén kérjük, a gondnokot hívják a megadott mobiltelefonszámon.

Riasztó

A vendégek kérhetik hosszabb távollétük esetén a szálláshelyük riasztóberendezésének bekapcsolását. Az üresen álló házak riasztórendszere bekapcsolt állapotban van.

Ruhaszárítás

Bel-, ill. kültéri ruhaszárítót vendégeink szükség esetén a gondnoktól igényelhetnek.

Szabadtéri tűzgyújtás

Tűzgyújtás csak az erre kijelölt helyen történhet. Ehhez előzetesen engedélyt kell kérni! A tűz őrzése és eloltása az engedélykérő felelőssége!

Tűzrend, (épületekben)

Az épületben tűz és nyílt láng használata tilos! Mindenütt tűzjelző

rendszer működik, mely füst érzékelése esetén lép működésbe.  A vétkesen okozott tűzriadó költsége az elkövetőt – vagy annak törvényes képviselőjét – terheli.

Orvos

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma, Árpád u. 2. +36 (96) 554 034

Pannonhalmi mentőállomás: Telefon: +36-96-470-004

Parkolás

Parkolás csak az erre kijelölt helyen, a főbejáratnál kialakított murvás területen történhet (l. mellékelt ábra). A szállásépületeknél parkolni nem szabad. A Vendégház egész területén max. 20 km/h sebességgel szabad közlekedni.

Patika

Pannonhalmi gyógyszertár Pannonhalma, Árpád u. 2. Telefon: +36 (96) 470 101

Talált tárgyak

A talált tárgyakat, kérjük, a Vendégház gondnokának leadni.

Tisztaság

Kérjük vendégeinket, hogy az időjárás függvényében szíveskedjenek a tisztaságra ügyelni. A WC-be dugulást okozó tárgyakat ne dobjanak! Takarítóeszközök a vizesblokkban találhatók. A szemetet kizárólag az erre kijelölt helyre – szelektíven gyűjtve – dobják!

Istentisztelet (Imaórák, szentmise)

A Bazilikában Hétköznap

06:00      Vigília-Laudes

12:50      Napközi imaóra

18:40      Vesperás-Szentmise

Szombaton

06:00      Vigília-Laudes

06:45      Szentmise

12:50      Napközi imaóra

19:00      Vesperás

Vasárnap

06:45      Vigília-Laudes

10:00      Konventmise

12:30      Diákmise (Iskolaidőben)

12:50      Napközi imaóra

17:00      Vesperás

18:00      családos mise a diákkápolnában           (Iskolaidőben)